Hoop, Geloof en Liefde

De corona-beperkingen brachten de rust om aan deze werken woorden te te kunnen geven....