Hoop, Geloof en Liefde

Hoop, Geloof en Liefde

Hoop ontstond in december 2019, op de drempel van het nieuwe decennium.

 

Liefde en Geloof kwamen begin 2020.

 

Het werk ‘Hope’ is op de longlist geplaatst van het Bijbels Museum en te zien op de site van de Nieuwe Aarde.
Najaar 2020 wordt bepaald welke 12 van die lijst worden geselecteerd voor de expositie in de Westerkerk in Amsterdam.

 

Hoop
In de trias hoop, geloof en liefde staat hoop niet zomaar op de eerste plaats.
Hoop is meer dan verlangen, maar nog geen vertrouwen. Het is de ervaring, de drijvende emotie als er verder weinig anders is om je aan vast te houden.
Hoop is de bezieling waarop misschien wel de magie van het geloven berust.
Volgens sommigen is hoop zelfs de innerlijke drijfveer die de liefde vervult.
Hoop projecteert zich in de tijd.

 

Geloof
Zoekt een antwoord op de zin van het leven, op de magie van hoop en liefde.
Het openbaart geordende denkbeelden met een eigen interne logica, als je t maar gelooft…

 

Liefde
Staat te boek als de voornaamste van deze drie. Zij verbindt. Maakt compleet wat onvolledig is. Kent tijd noch oordeel. Liefde inspireert, de muze van alle kunsten.

 

De werken:
Spiralen inspireren mij als beeld. Spiralen zijn archetypische vormen. In alle culturen en overal in de natuur tref je spiralen.
Bij het kijken beweegt je blik naar binnen of naar buiten, je wordt erin getrokken of eruit geduwd.

 

Spiralen dragen zowel een doorgaande beweging als verstilling.
Twee kwaliteiten die ik ook in hoop voel.
Dit werk toont verbrokkeling, alsof het dreigt uiteen te vallen, en de ervaring dat zich daar iets uit los maakt. Een focus. Hoop.

 

De beleving van hoop en liefde is universeel, ingebakken in het mens-zijn.
Liefde is verbinding; twee spiralen, ieder met een eigen intensiteit en eigen uitstraling.
Ingebed in gerecycled papier, het oogt zacht, maar is in werkelijkheid hard en stevig.

 

Geloof of ‘faith’, is voor mensen de reddingsboei in een metafysische oceaan van angst, onzekerheid en zinloosheid. Het kan in de beleving, de openbaring zo je wilt, even krachtig kan zijn als hoop en liefde. Toch is het ook een geconstrueerd beeld.
Deze ‘arabesk’ vat kwaliteiten van een spiraal in een ‘denkbeeld’.
Het verwijst ook naar een labyrint waar je ingaat in vertrouwen dat geloof je de weg zal wijzen.

 

Bekijk ook de galerij spiralen