Morfogenetische Velden

‘De uiteindelijke vorm van een zich ontwikkelend organisme, ontstaan uit een cel, een zaadje, laat zich beschrijven als het product van een reeks van veranderingen die bepaald wordt door de genetische aanleg en de verschillende krachten in de omgeving, het veld, waarin de ontwikkeling plaats vindt.

 

Het bestuderen van die morfologische (vormgevende) velden levert inzicht op het ontstaan van de eindeloze diversiteit in uitingsvormen van diverse organismen die uit een zelfde oermateriaal ontstaan.

 

In alle stadie van ontwikkeling is een voortdurende wisselwerking tussen het groeiend organisme en de morfogenetische krachten van het milieu’.

 

Met de bril van ‘morfogenetische velden’ kijken naar het krachtenveld waarin ik schilder.

De embryonale vorm: een begin of het resultaat van bijna volledige abstractie?

Steeds duiken ze weer op in de loop van de jaren, de zelfde vormen, de zelfde vragen.

 

1997 – 2008